Our Team

Janasia Plastic Surgery โดย  นพ.กีรพรรดิ  ภิรมย์ไกรภักดิ์


                   นพ.กีรพรรดิเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามอย่างมาก จากประสบการณ์การผ่าตัดและการฝึกอบรมเป็นระบบอย่างถูกต้อง คุณหมอจบศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์ตกแต่งจากการฝึกอบรมทั้งหมด 6 ปี จากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และโรงพยาบาลรามาธิบดี


                   คุณหมอได้มีโอกาสได้ไปฝึกอบรมเพิ่มเติมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีชื่อเสียง จาก UTHSC , PACES Plastic Surgery และ UMC นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกอบรมทั้งด้านการดูแลผิวพรรณ , Laser , Botox , Filler ฯลฯ


                   คุณหมอและทีมงานเน้นการผ่าตัดเสริมความงาม ทั้งใบหน้า , หน้าอก เป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลงานมีความงามที่เป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ และการดูแลหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดเสมือนเพื่อนและญาติมิตร


                   ปัจจุบัน คุณหมอเป็นอาจารย์แพทย์ ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่ เจเนเชียคลินิก เพื่อที่จะได้ดูแลงานด้านความงามได้อย่างทั่วถึงและเป็นส่วนตัวมากขึ้นทำไมต้อง...ศัลยแพทย์เฉพาะทาง??


                   ก่อนทำศัลยกรรมเราควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เพราะการทำศัลยกรรมนั้นย่อมมีความเสี่ยง การทำศัลยกรรมสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ การเลือกศัลยแพทย์ที่จะมาผ่าตัดให้เรา ควรเลือกศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงในการผ่าตัด 


                  หลายๆคนอาจไม่ทราบว่า กว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้ จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างหนักทำให้ผู้ที่อยากจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งต้องผ่านการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปเสียก่อน นั่นหมายความว่า จะต้องมีการศึกษาและประสบการณ์การผ่าตัดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น การดูแลคนไข้หนักทางศัลยกรรม การผ่าตัดช่องท้อง พวกกระเพาะอาหาร ไส้ติ่ง ลำไส้เล็ก สำไส้ใหญ่ ตับ ม้าม การผ่าตัดทรวงอกทั้งหัวใจและปอด การผ่าตัดเส้นเลือดทั่วร่างกาย การผ่าตัดบริเวณต่างๆของร่างกาย รวมทั้งลำคอ ต่อมไทรอยด์


                   ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญทำให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเช่นนี้สามารถทำการผ่าตัดศัลยกรรมความงามได้ผลดีและปลอดภัยกว่า แต่เนื่องจากศัลยกรรมที่เกี่ยวกับความสวยงามมีเรื่องของศิลปะและมุมมองของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จของศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยจึงขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์ตกแต่งแต่ละคนด้วย ว่ามีแนวคิดหรือความเข้าใจในความต้องการของคนไข้ ความสวยงาม และประสบการณ์มากน้อยเพียงใด แต่ไม่ว่าอย่างไร การที่แพทย์คนหนึ่งเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานสากลเช่นนี้ ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาขอรับบริการขอบคุณข้อมูล

เนื้อหา : สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

รูปภาพ : http://www.tmc.or.th/check_md/